Kreuzklemmen


Mini Kreuzklemme KK2

  • 2,0 - 5,0mm Drahtseil
  • Edelstahl A4 - AISI 316
Kreuzklemme KK2
Kreuzklemme KK2

Artikel Drahtseil mm Ø1 Gewinde L1 S
KK2-2 2,0 12 M6 13 2,3
KK2-3 3,0 15 M8 16 3,3
KK2-4 4,0 15 M8 18 4,3
KK2-5 5,0 20 M10 22 5,3

Mini Kreuzklemme KK4 / open body

  • 2,0 - 5,0mm Drahtseil
  • Edelstahl A2 - AISI 304
Kreuzklemme KK4 / open body
Kreuzklemme KK4 / open body

Artikel Drahtseil mm Ø1 Gewinde L1 S
KK4-2 2,0 10 M6 15 2,3
KK4-3 3,0 15 M8 20 3,3
KK4-4 4,0 15 M8 24 4,3
KK4-5 5,0 20 M10 28 5,3
KK4-6 6,0 20 M10 30 6,3

Super Mini Kreuzklemme KK5

  • 2,0 - 6,0mm Drahtseil
  • Edelstahl A2 - AISI 304
Super Mini Kreuzklemme KK5
Super Mini Kreuzklemme KK5

Artikel Drahtseil mm Ø1 Gewinde L1 S
KK5-2 2,0
10
M5
11 2,3
KK5-3 3,0 12 M6 14 3,3
KK5-4 4,0 14 M8 17 4,3
KK5-5 5,0 15 M8 20 5,3
KK5-6 6,0 18 M10 23 6,3

Kreuzklemme KK7/ Flexibel 55-90°

  • 4,0 - 8,0mm Drahtseil
  • Edelstahl A2 - AISI 304
Kreuzklemme KK7 / 2-teilig - verstellbar 55-90Grad
Kreuzklemme KK7 / 2-teilig - verstellbar 55-90Grad

Artikel
Drahtseil mm Ø1 G - Gewinde L1 S Verstellbar
KK7-4 4,0 32 2x M6 18 4 55-90° 
KK7-5 5,0 32 2x M6 18 5 55-90°
KK7-6 6,0 32 2x M6 18 6 55-90°
KK7-8 8,0 38 2x M6 18 8 55-90° 

Kreuzklemme KK8 mit M10 Anschluss-Gewinde / Flexibel 55-90°

  • 4,0 - 6,0mm Drahtseil
  • Edelstahl A2 - AISI 304
Kreuzklemme KK8 / 2-teilig - verstellbar 55-90Grad
Kreuzklemme KK8 / 2-teilig - verstellbar 55-90Grad

Artikel Drahtseil mm Ø1 L1 S Gewinde Verstellbar
KK8-4 4,0 32 2x M6 18 4

M10x30

55-90° 
KK8-5 5,0 32 2x M6 18 5 M10x30 55-90°
KK8-6 6,0 32 2x M6 18 6 M10x30 55-90°